Rabu, 30 September 2009

Sejarah masih segar


Jenazah cucuanda Sultan Abdul Hamid (1876-1909) disembahyangkan oleh ribuan warga Turki yang masih mengenal institusi kekalifaan yang melindunggi darah & harta meraka 85 tahun yang lalu,Sultan Abdul Hamid di Istambul yang mendiami Istana Yildiz telah digulingkan oleh Parti Ittihad Ve Terakki pada 1909 mengherat Intitusi Kekhilafahan Othmaniyyah runtuh secara rasmi di muka bumi pada 1924, Selepas keruntuhan itu baginda dan keluarga telah di usir dari bumi Turki, Pengulinganya di lakukan oleh 240 perwakilan anggota parliman Utsmaniyyah hasil tekanan Parti Turki Muda,Permintaan baginda untuk mendiami Istana Caragan bersama 9 orang anak lelaki serta 7 orang anak perempuan di tolak,Beliau di paksa keluar sehelai sepinggang pada malam gelap gulita menuju stesen keretapi Sirkeci meninggalkan bumi khilafah ke Istana milik Yahudi di Salonika ,Yunani selama 6 tahun,Segala hartanya di rampas oleh tentera Ataturk, Di Istana yahudi mereka di kurung dalam kamar tidak berperabut dan pintu serta tingkap di larang terbuka,Pada 1912 Sultan di hantar pulang ke Istambul akan tetapi anak-anaknya di pisah-pisahkan,Mereka di buang ke Perancis menjadi pengemis yang hidup melarat dan meminta-minta di lorong-lorong jalan.

Begitu kezaliman pemimpin sekular yang hari ini kita juga dapat merasakan penindasan dan keperitan hidup hasil penerapan sistem pemerintahan kapitalis dan demokrasi.

Selasa, 15 September 2009

TIADA KHALIFAH MAKA TIADA AMIL ZAKAT
Seorang mujtahid mutlak iaitu Imam at-Thabari menyatakan " Amil adalah para wali yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang berkewajiban membayarnya dan memberikanya kepada yang berhak menerimanya, mereka ( amil ) diberi itu kerana tugasnya ,baik kaya ataupun miskin" . Imam al-Qurthubi (w 671h) dari mazhab Maliki menyatakan "Amil zakat adalah para wali dan pemungut zakat yang diutus oleh Imam/ Khalifah untuk mengumpulkan zakat dengan status wakalah" Banyak lagi pandangan2 dan ijtihat para mujtahid yang seirangan dan sependapat yang sama dan saling mengukuh dengan jelas membawa maksud hanya Khalifah sahaja yang mempuyai kuasa melantik AMIL zakat yang sah disisi Syarak ,Ia juga dijelaskan oleh pandapat Imam as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi atau pandangan Imam as- Syaukani (w 1250h) dari mazhab Zaidiyah .


Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan Firman Allah swt dalam (QS at-Taubah<9>:103) "Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka " Dalam konteks perintah ayat ini jelas ia bersifat memaksa dan perintah tersebut ditujukan kepada Nabi saw dalam kapisiti baginda sebagai kepimpinan umum umat Islam di Madinah dan kefahaman ini dilanjutkan oleh para khalifah selepas beliau.


Kerana itu tiada pengertian Amir Zakat dalam khazanah fikih Islam kecuali untuk insan yang diangkat oleh IMAM/KHALIFAH bagi tugas2 yang terkait dengan zakat,


Hari ini siapakah yang berani mengesahkan dan siapakah yang diberi kuasa oleh ALLAH dan RASUL untuk melantik syarikat dan individu tertentu bagi melaksanakan tugas yang sepatutnya dilaksanakan oleh seorang Khalifah ? Bagaimana Ibadah Zakat yang kita lakukan tampa mengikut hukum syarak ? Benarkah zakat yang dibayar mengalir pada yang berhak menerimanya ? dan seribu satu persoalan akan timbul serta boleh dipertikaikan jika kita benar2 prihatin akan Ibadah kita diterima oleh ALLAH Swt atau pun tidak.

Rabu, 2 September 2009

RAMADHAN DI KHILAFAH CENTER


Di sepanjang bulan Ramadhan umat Islam cenderung melakukan kebaikan selain berpuasa,Mereka juga bersedekah,tadarus al-quran,itilaf dan lain2,Mesjid-mesjid menjadi penuh dengan para jemaah yang berusaha meningkatkan Ibadah dan mengharap pahala yang berlipat ganda di janjikan Allah swt di bulan ramadhan ini,

Selain itu keistimewaan beribadah di bulan ramadhan adalah Allah Swt membuka peluang selebar-lebar bagi kita membersihkan dosa-dosa yang selama ini dilakukan dengan syarat puasa yang kita lakukan berlandaskan keimanan dan keiklasan serta tidak melakukan dosa-dosa besar sebagaimana sabda nabi saw " Siapa sahaja yang berpuasa pada bulan ramadhan dengan landasan iman dan iklas diampuni dosa-dosanya yang telah lalu (HR Ahmad ).
Didalam hadis yang lain rasullulah saw bersabda " siapa saja yang berpuasa Ramadhan kemudian melanjutkanya dengan puasa enam hari pada bulan syawal,ia seperti berpuasa sepanjang masa .(HR Muslim), Allah Swt berfirman : Siapa saja yang membawa amal yang baik , baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalanya (QS al-an,am <6>:160). Dengan demikian ,Puasa ramadhan sebanding dengan puasa sepuluh bulan dan enam puluh hari atau dua bulan sehingga genab dua belas bulan atau setahun penuh,perkara ini dijelaskan oleh riwayat Tsauban, mawla rasullulah saw ia berkata bahawa rasullulah saw pernah bersabda " Puasa Ramadhan sebanding dengan puasa sepuluh bulan dan puasa enam hari sebanding dengan puasa dua bulan dan itu sebanding dengan puasa setahun ( HR an-Nasa'i ).Semoga ibadah puasa kita di tahun ini benar-benar dilakukan atas rasa ketaqwaan kita pada Allah Swt dan diberi ganjaran yang setinggi-tinggi oleh yang maha esa.